Угода про конфіденційність

. Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України – використання Користувачем сайтів групи компаній ENZIM Biotech, Україна, м. Вінниця 21018, вул. Гоголя, 30 (надалі – «Володілець»), свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

2. Під час користування Користувачем сайтами останній надає право Володільцю на здійснення збору та обробки даних Користувача, а саме:
2.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм сайтів, так і у процесі користування сайтами;
2.2. файлів cookie;
2.3. IP-адрес;
2.4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія).

3. Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися сайтами, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується сайтами. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується сайтами, а також три наступних роки після закінчення користування Користувачем сайтами.
Володілець здійснює збір та обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу цільової корисної інформації та послуг.

Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх персональних даних Володільцем шляхом письмового повідомлення через форму зворотнього зв'язку, або звернувшись к контакт-центр компанії.

4. Володілець здійснює збір та обробку знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих.

У будь-якому разі збір та обробка знеособлених даних Користувачів виконується Володільцем із дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такою обробкою даних Користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача.

5. Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою цією Угодою; іншим користувачам сайтів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал.

6. Під час користування Користувачем сайтом на інтернет-сторінках сайту можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, хоча при цьому Володілець жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що обробляються Володільцем. Згода Користувача з цією Угодою означає, що Користувач погоджується на отримання такими третіми особами даних, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, та надає цим третім особам права щодо зберігання та обробки даних інтернет-користувачів, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди з метою використання знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, у тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача, інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих.

Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
6.1. системи зі збору статистики відвідувань сайтів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
6.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
6.3. системи банеропоказів (наприклад, Google AdWords, AdRiver тощо);
6.4. інші ресурси.

7. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сайтів. Володілець вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема обробка даних здійснюється на обладнанні, що міститься у приміщеннях, які охороняються, із обмеженим доступом.

8. У випадку порушення Володільцем умов цього Договору Користувач має право звернутись із відповідною скаргою до контролюючих та/або правоохоронних та/або судових органів.